Όροι Χρήσης

Καλωσορίσατε στο Viby! Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Χρήση του Ιστότοπού μας:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με αυτούς τους Όρους Χρήσης. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει οποιονδήποτε ισχύοντα ομοσπονδιακό, πολιτειακό, τοπικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

Πνευματικά Δικαιώματα:

Το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών, των λογοτύπων, των εικόνων και του λογισμικού, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Viby και προστατεύεται από το πνευματικό δικαιο και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η χρήση, αναπαραγωγή ή διανομή οποιουδήποτε περιεχομένου από τον ιστότοπό μας χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.

Μοναδικά Χειροποίητα Προϊόντα:

Στο Viby εξειδικευόμαστε στη δημιουργία μοναδικών χειροποίητων κεριών και προϊόντων από σκυρόδεμα. Λόγω της χειροποίητης φύσης των προϊόντων μας, αναμένονται μικρές διαφορές ή ατέλειες και κάθε κομμάτι είναι πραγματικά μοναδικό. Πιστεύουμε ότι αυτές οι διαφορές προσθέτουν στην ομορφιά και τη μοναδικότητα των προϊόντων μας.

Αποποίηση Εγγυήσεων:

Ο ιστότοπός μας παρέχεται “όπως είναι” και “όπως είναι διαθέσιμο”. Δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά τη λειτουργία του ιστότοπό μας ή τις πληροφορίες, το περιεχόμενο, τα υλικά ή τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με δική σας ευθύνη.

Περιορισμός Ευθύνης:

Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε ζημιές οποιουδήποτε είδους προκύψουν από τη χρήση του ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε άμεσες, έμμεσες, παρεμπίπτουσες, τυχαίες, και καταστροφικές ζημιές.

Αποζημίωση:

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε το Viby αβλαβή από οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, από οποιονδήποτε τρίτο λόγω ή εξαιτίας της παραβίασης από μέρους σας των παρόντων Όρων Χρήσης ή της παραβίασης από μέρους σας οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων τρίτου μέρους.

Ισχύουσα Νομοθεσία:

Οι παρούσοι Όροι Χρήσης και η χρήση του ιστότοπού μας θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

Ενημέρωση των Όρων Χρήσης:

Μπορεί να ενημερώσουμε αυτούς τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό. Θα σας ενημερώσουμε για οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές δημοσιεύοντας τους ενημερωμένους Όρους Χρήσης στον ιστότοπό μας.

Επικοινωνία:

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτούς τους Όρους Χρήσης ή τη χρήση του ιστότοπό μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο contact@vibycandles.com.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Viby!